< O nás >

Jsme partnerem pro organizaci veřejných zakázek. Svou prací přispíváme k efektivní a hospodárné realizaci projektů výběrem dodavatelů v souladu s legislativou a pravidly.

Vznikli jsme v roce 2018 jako dceřiná společnost BeePartner a.s. Stavíme na stejných principech práce, vyznáváme společné hodnoty, využíváme zázemí mateřské společnosti, multioborové zkušenosti svých kolegů a právní podporu advokátní kanceláře
HAJDUK & PARTNERS s.r.o..

< Jak to děláme >

< Čestně >

Vystupujeme a jednáme nestranně a nezávisle a plníme své závazky. Jako administrátoři veřejných zakázek máme jasně stanoveny morální zásady, kterými se řídíme v profesionálním i osobním životě.

< Pečlivě >

Přípravě a realizaci veřejných zakázek věnujeme dostatečný prostor tak, abychom odstranili případné nedostatky. Tvorba dokumentací i samotná administrace řízení zakázek vždy podléhá kontrole alespoň jednoho dalšího člověka.

< Efektivně >

Díky zkušenosti našich pracovníků eliminujeme chybovost při administraci zakázek a dosahujeme optimální rovnováhy mezi náročností přípravy, realizací procesu a dosaženého přínosu pro zadavatele.

< Transparentně >

Ve všech fázích administrace zakázky postupujeme průhledným způsobem. Plníme nejen uveřejňovací povinnosti v souladu s právními předpisy, ale disponujeme také vnitřním systémem pro transparentní jednání se zadavateli při přípravě zakázky.

---

Při přípravě zakázky věnujeme dostatečný prostor konzultaci způsobu zadání zakázky a v součinnosti se zadavatelem zajištění všech potřebných vstupních údajů a veškerých dokumentů, aby byly připraveny v souladu s požadavky zadavatele při současném respektování zákona a případných jiných adekvátních předpisů.

< Co nabízíme >

< Komplexní realizace zadávacích řízení >

Dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a výběrových řízení v souladu s podmínkami poskytovatelů dotace či interními předpisy.

< Poradenství v oblasti zadávání zakázek >

Zajistíme poradenství v jakékoliv fázi procesu zadávacích a výběrových řízení a doporučíme vhodná řešení.

< Kontakty >

Mgr. Josef Alexander Matera

specialista na veřejné zakázky

+420 734 872 870 matera@ctyrioci.cz

Vystudoval obor právní specializace a ve svém profesním životě působil jako asistent notáře v notářské kanceláři, kde se věnoval přípravě a tvorbě notářských zápisů a zabýval se poradenskou a organizační činností v oblasti veřejné správy. Své zkušenosti zúročil v dlouholetém působení v pozicích manažera veřejných zakázek a odborného konzultanta v oblasti zakázek v etablovaných společnostech HRAT, s.r.o. a BeePartner a.s. Může se pochlubit stovkami úspěšně realizovaných zadávacích či výběrových řízení.

Ing. Bohuslav Kočí, MLog.

specialista na veřejné zakázky

+420 736 747 540 koci@ctyrioci.cz

Specializuje se na veřejné zakázky. Vystudoval Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – TU Ostrava, Obor Podnikatelství a management, specializace marketing a obchod. V roce 2012 úspěšně ukončil studium na ICV – Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. – Logistická akademie. V průběhu své profesní praxi získal odborné a řídící zkušenosti, které zúročuje v rámci příprav a realizací veřejných zakázek, kterým se profesně věnuje od roku 2006. Úspěšně realizoval veřejné zakázky, které byly kofinancovány z různých dotačních titulů jako jsou např. dotace z ROP, IROP, Švýcarské fondy, MŽP ČR.